Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Актуално

Експерти от ЦППКОП участваха във форум на Камарата на строителите в България21.09.2016 г.

Експерти от ЦППКОП участваха във форум на Камарата на строителите в България

ЦППКОП ще проведе среща с КСБ във връзка с възможностите за намаляване на административната тежест и облекчаване на малките и средни фирми. Повече

19.09.2016 г.

ЦППКОП и Министерство на здравеопазването ще изготвят Концепция за доставка на медицински изделия

В началото на 2015 г. ЦППКОП и Министерство на здравеопазването изработиха Концепция за Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектора, която бе приета от Министерски съвет през февруари 2015 г. Повече

ЦППКОП и Съветът за административна реформа организираха форум за оценка на въздействието на законодателството11.07.2016 г.

ЦППКОП и Съветът за административна реформа организираха форум за оценка на въздействието на законодателството

Поводът за кръглата маса бе приемането на промените в Закона за нормативните актове, които ще влязат в сила в началото на ноември 2016 г Повече