Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Актуално

12.12.2016 г.

ЦППКОП предлага 28 мерки за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, свързани с миграционния натиск

Мерките на ЦППКОП са в резултат на проучване на стратегическите документи в областта на убежището и бежанците, действащата в страната нормативна уредба, европейските документи и международните актове, по които България е страна. Повече

08.12.2016 г.

Правителствата се справят зле с борбата с корупцията в Европа и Централна Азия*

По повод на Международния ден за борба с корупцията - 9 декември, публикуваме резултати от доклад на неправителствената организация „Трансперънси интернешънъл". За целите на изследването са анкетирани 60,000 граждани в 42 държави в Европа и Централна Азия относно техните ежедневни преживявания, свързани с корупция. Докладът отразява усещанията на гражданите към корупцията в собствените им държави, оценката им за антикорупционните действия на националните правителства, както и процента на дома Повече

24.10.2016 г.

Експерти дискутираха рисковете за националната сигурност в следствие на бежанския и миграционен натиск

Дискусията е продължение на проведената в края на месец септември кръгла маса, посветена на бежанския проблем. Повече