Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Актуално

27.04.2016 г.

Експерти от ЦППКОП участваха в семинар на ЕК за корупцията в частния сектор

Срещата е в рамките на програмата на ЕК за обмяна на опит и добри практики Повече

Елеонора Николова участва във форум на КСБ за обществените поръчки10.03.2016 г.

Елеонора Николова участва във форум на КСБ за обществените поръчки

Г-жа Николова посочи позитивните промени в новия ЗОП, които поощряват конкуренцията, елиминират дискриминационните възможности и редуцират корупционния риск Повече

Анализатори от ЦППКОП взеха участие във форум, посветен на оценката на работоспособността26.01.2016 г.

Анализатори от ЦППКОП взеха участие във форум, посветен на оценката на работоспособността

Повод за участието на експертите от Центъра е Доклад по проект - „Анализ на нормативните актове и процедурите, регулиращи дейността на органите на медицинската експертиза и инвалидните пенсии и предложения за мерки за превенция на корупцията" Повече