Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Актуално

Елеонора Николова взе участие в дискусия  за икономическите загуби от корупцията20.02.2017 г.

Елеонора Николова взе участие в дискусия за икономическите загуби от корупцията

В своето експозе ръководителят на ЦППКОП представи методологията и проектната дейност на Центъра Повече

24.01.2017 г.

ЦППКОП изготви доклад с рискове за националната сигурност вследствие на бежанската криза

 На база изследваните документи и становища на експерти, са формулирани както рисковете и заплахите за националната сигурност, произтичащи от бежанския проблем, така и мерките за тяхното противодействие Повече

12.12.2016 г.

ЦППКОП предлага 28 мерки за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, свързани с миграционния натиск

Мерките на ЦППКОП са в резултат на проучване на стратегическите документи в областта на убежището и бежанците, действащата в страната нормативна уредба, европейските документи и международните актове, по които България е страна. Повече