Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Актуално

07.08.2017 г.

ЦППКОП изготви доклад за корупционните рискове при контролната и санкционна дейност на администрацията

В доклада на ЦППКОП са посочени редица проблеми при упражняването на контролната и санкционна дейност на администрацията, като например предвиждане на различни административни наказания за едни и същи административни нарушения Повече

05.07.2017 г.

Представител на ЦППКОП взе участие в обучение по Конвенцията на ООН против корупцията

Сред темите на обучението са били антикорупционните политики и органи, превенцията в публичния и частния сектор, участието на обществото и техническата част от възстановяването на незаконно придобити активи Повече

29.06.2017 г.

Експерт от ЦППКОП взе участие в семинар за конфликта на интереси

Предмет на обсъждане е било значението на прилагането на антикорупционното законодателство Повече