Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Партньори

Моделът на партньорското сътрудничество е основна съставна част на „концепцията БОРКОР". Чрез участието в проекта на различни партньори от гражданския сектор, от държавни институции, от реалния сектор, дейностите по изпълнението на проекта БОРКОР добиват висока степен на прозрачност. Прозрачността в работата на Центъра се осигурява чрез прилагането на стандарти, чрез модерни връзки с обществеността и модела на партньорство. ЦППКОП е структура, за чиито партньори механизмите за вземане на решения са открити.

Представените в Консултативния съвет държавни институции са естествените и първи партньори на ЦППКОП. Фондации, съюзи, общини, фирми и международни организации могат да бъдат привлечени за партньори, за да подкрепят отделни проекти със своето ноу хау и опит.
Сътрудничеството се реализира въз основа на експертната концепция за партньорство и признаването на принципите на етичния кодекс на ЦППКОП. Етичният кодекс е отправна точка за съвместната работа на Центъра с неговите потенциални партньори и се базира на признаването на общи морални ценности.

Сътрудничеството се реализира чрез периодичен обмен на информация и с участие на партньорите в процеса на разработване на мерките на ЦППКОП. Предвидена е и възможност партньори по проекта, разполагащи със съществена информация, да я споделят на Уеб 2.0 базирана платформа (Extranet) в предвидена за тази цел форма. Резултатите от проведените анализи в рамките на проекта БОРКОР ще бъдат също на разположение на партньорите.

Партньори по проекта