Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Списък с партньорите по проекта

Представените в Консултативния съвет институции са нашите естествени и първи партньори. Други партньори по проекта ще бъдат приети съгласно предвидения процедурен ред.

Настоящи партньори