Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Актуално

ЦППКОП и Фондация ЦППИП  подписаха меморандум за сътрудничество29.09.2017 г.

ЦППКОП и Фондация ЦППИП подписаха меморандум за сътрудничество

Целта на меморандума е да обединим нашите усилия в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления Повече

ЦППКОП организира дискусия за алтернативните мерки на административно наказание29.09.2017 г.

ЦППКОП организира дискусия за алтернативните мерки на административно наказание

Поради съществуващите различни гледни точки по темата, ръководството на ЦППКОП покани за участие в дискусията експерти в административното, наказателното и пробационно право Повече

ЦППКОП организира кръгла маса за корупционните рискове  в сферата на медицинските изделия27.09.2017 г.

ЦППКОП организира кръгла маса за корупционните рискове в сферата на медицинските изделия

Екип от анализатори на Центъра вече са идентифицирали пропуски и слабости в сферата на медицинските изделия Повече