Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Инициативи

На базата на партньорското сътрудничество, което е основна съставна част на „концепцията БОРКОР ", ЦППКОП участва в различни инициативи както с държавни институции, така и с неправителствения сектор, със стопански и браншови организации, представители на чуждия бизнес и др. Организирането и провеждането на кръгли маси, форуми, конференции, семинари и презентации е и неизменна част от концепцията за стратегически връзки с обществеността на Центъра.