Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Контакти

Центърът не е оперативно действаща структура, не ползва класифицирана информация и не обработва лични данни. Не се обработват сведения от следствена информация или сигнали за корупцията.


Адрес: ЦППКОП, пл. “Света Неделя” 6, София 1000

Отбелязаните със знак * полета се попълват задължително