Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

БОРКОР между митовете и корупционните реалности

Съществена роля за преодоляване на тенденциозно изградените представи за Центъра, имаше мониторинговият доклад за проекта БОРКОР и ЦППКОП от неправителствената организация "Институт за развитие на публичната среда".

Докладът бе публично представен през месец октомври 2012 г. под наименованието: "БОРКОР между митовете и корупционните реалности". Г-жа Елеонора Николова, г-н Ролф Шлотерер и сътрудници на Центъра бяха поканени да коментират доклада, като събитието се излъчваше на живо в Интернет.

Г-жа Николова разясни ролята на Центъра като аналитична структура, която няма за цел да „бори" корупцията, а да разработи мерки в областта на превенцията. Тя призова за развенчаване на мита, създаден при изграждането на Центъра, че само МВР и ДАНС „борят" корупцията, а останалите органи са „израстъци, създаващи институционален хаос".

Мониторингът е извършен от експерти на неправителствената организация въз основа на медийни публикации, анализ на документи, интервюта с ръководството на Центъра и др.

Доклад от граждански мониторинг върху създаването и прилагането на комплексен модел за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност - проект БОРКОР / Институт за развитие на публичната среда

Вижте и видеото от събитието