Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Методология за анализ на риска от данъчни измами

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и Институтът за икономически изследвания при БАН (ИИИ при БАН) инициираха обществена дискусия на тема  „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване". Кръглата маса се проведе на 20 март в рамките на сътрудничеството между Центъра и БАН, което е институционализирано с подписан меморандум за взаимодействие.

Форумът събра представители на държавни институции, работодателски организации, синдикати, академичната общност, както и независими експерти. В дискусията се включи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова, която представи мерки за ефективна превенция на данъчните измами. Презентации по темата направиха проф. д-р Митко Димитров, директор на ИИИ при БАН, представители на НАП и Агенция „Митници", както и от Българска стопанска камара.

„Дискусията за превенция и противодействие на данъчните измами и данъчното укриване трябва да продължи в последващи срещи и инициативи между представители на държавните институции, бизнеса и академичната общност", коментира директорът на ЦППКОП Бойко Великов. Той допълни, че съществуват различия в методологията на отделните институции, в начина на разбиране на проблема, в събраната информация и в оцeнките за анализите. „Въз основа на задълбочени анализи от различните институции ще бъдат предложени мерки, които обаче трябва да бъдат реализирани, за да говорим за конкретни резултати", посочи Бойко Великов. 

В своето изложение заместник-председателят на  ЦППКОП Елеонора Николова обясни, че има формула, по която може да се изчисли рискът длъжностно лице да извърши измама. Тя подчерта, че ЦППКОП има капацитет да направи задълбочен анализ на сферите с рисков потенциал. Институцията може да анализира т.нар. „слаби места" на корупцията и да предложи система от мерки за тяхното неутрализиране.

Пълен текст на доклада:

  Презентации на участниците: