Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Актуално

.  

„Извънгаранционна поддръжка на системата за управление на работни процеси и документи Archimed ECM и осигуряване на експертна помощ при съпровождане експлоатацията и интеграцията на работни процеси и системи в ЦППКОП"

 

"Абонаментна извънгаранционна поддръжка на компютърната техника в ЦППКОП"

 

"Абонаментно подновяване на налични лицензии и доставка на лиценз, осигуряващ право на ползване на софтуерни продукти за нуждите на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност по обособени позиции"

 
 

„Извънгаранционна поддръжка на системата за управление на работни процеси и документи Archimed ECM и осигуряване на експертна помощ при съпровождане експлоатацията и интеграцията на работни процеси и системи в ЦППКОП"

 


Абонаментна следгаранционна поддръжка на хардуерни защитни стени CheckPoint и софтуерни пакети за защита и контрол, неразделна част от хардуерна конфигурация на защитните стени в компютърен център в ЦППКОП ID 9048417

 

Абонаментна следгаранционна поддръжка на компютърната техника в ЦППКОП - 

ID 9047816