Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Архив

 Конкурс за длъжността „главен счетоводител" в дирекция АПФТОЧР (20-07-2015)
 
 

 
Конкурс за длъжността „главен счетоводител" в дирекция АПФТОЧР (06-03-2015)
 
 
 
 
 
 
 
Конкурс за длъжността директор на Дирекция „Планиране и управление на проекти" (29-09-2014)