Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Презентация на ЦППКОП

Представяне дейността на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност: