Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЗПУКИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЦППКОП

актуализиран към 11.07.2017 г.


ИМЕ 
ФАМИЛИЯ

Декларация по чл.12
 т.2  т.1  т.3  т.4
дата на
подаване
 данни за
наличие или
липса на
обстоятелства
 дата на
подаване
несъвместимост
по смисъла
на чл.5
дата на
подаване
 промяна
по т.1 и 2
 дата на подаване  частен
интерес по
конкретен
повод
                   
1

ЕЛЕОНОРА
НИКОЛОВА

МС              
2

ЕВДОКИЯ
АНГЕЛОВА

17.05.2011 няма 17.05.2011   07.07.2017 т.2    
3

ПЕТЪР
ГАМАНОВ

26.05.2011 няма            
4

МАРИНЕЛА
СТЕФАНОВА

22.06.2011 няма     25.06.2016 т.2    
5

ЮЛИ
ДУЛЕВ

01.07.2011 няма 01.07.2011 няма        
6

ЕМИЛ
ХРИСТОСКОВ

23.03.2012 няма 23.03.2012  няма         
7

КРАСИМИРА
УРУМОВА

04.05.2012 няма 04.05.2012 няма  14.07.2017       
8

АСЕН
НЕСТОРОВ

04.05.2012 няма 04.05.2012    05.04.2014
26.07.2017
18.08.2017
т.2
т.2
т.2
   
9

ВЯРА
БОЦЕВА

07.05.2012 няма 07.05.2012           
10

МАРГАРИТКА
СИМЕОНОВА

01.06.2012 няма     06.07.2017 т.2    
11

РУМЯНА
САВОВА

10.07.2012 няма 10.07.2012 няма 10.07.2017 т.2    
12

ВЛАДИМИР
БАТАЛОВ

30.07.2012 няма 30.07.2012 няма        
13

ГЕОРГИ
ЕВТИМОВ

31.07.2012 няма 01.08.2012 няма        
14

КИРИЛ
ПЕТРОВ

01.10.2012 няма 01.10.2012 няма        
15

ГАЛИНА
ЛАНГОЧЕВА

01.04.2013 няма 01.04.2013 няма        
16

КРАСИМИРА
ГОСПОДИНОВА

01.04.2013 няма НП          
17

ВЕСЕЛИН
АТАНАСОВ

11.04.2013 няма 11.04.2013 няма        
18

ТАНЯ
ПЕНЕВА

16.05.2013 няма 16.05.2013 няма        
19

РОСИЦА
ГЕОРГИЕВА

27.06.2013 няма 27.06.2013 няма        
20

АНЕТА
ДИМИТРОВА

02.06.2014 няма 02.06.2014 няма        
21

ИВАН
ГЕНДОВ

09.06.2014 няма 09.06.2014 няма 10.07.2017 т.2    
22

КОСТЯ
КОСТАДИНОВ

13.06.2014 няма 13.06.2014 няма 10.07.2017
29.12.2017
т.2    
23

ПАВЕЛ
ГЕОРГИЕВ

24.07.2014 няма 24.07.2014 няма        
24

ВАЛЕНТИНА
ДИМИТРОВА

14.08.2014 няма 14.08.2014 няма 18.04.2016 т.2    
25

НАТАЛИЯ
ТОНКОВА

25.09.2014 няма 25.09.2014 няма 12.07.2017 т.2    
26

ДОНКА
АВРАМОВА

01.12.2014 няма 01.12.2014 няма        
27

БИЛЯНА
ИВАНОВА

19.02.2015 няма 19.02.2015 няма        
28

ИЛИАН
ИЛЕВ

01.06.2015 няма 01.06.2015 няма 10.07.2017 т.2    
29

АНЕЛИЯ
СТАНЧЕВА

05.06.2015 няма 05.06.2016 няма        
30

ГАЛИНА
МОДЕВА

17.06.2015 няма 17.06.2015 няма        
31

БОЖИДАР
МЛАДЕНОВ

03.08.2015 няма 03.08.2015 няма        
32

РУМЯНА
БОГДАНОВА

11.08.2015 няма 11.08.2015 няма 10.07.2017 т.2    
33

ДЕНИЦА
МАРКОВА

01.10.2015 няма 01.10.2015 няма        
34

МИЛЕНА
ГЕОРГИЕВА

24.11.2015 няма 24.11.2015 няма 02.09.2016 т.2    
35

ЛЮБОМИР
КОЛЕВ

02.05.2017 няма 02.05.2017 няма