Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Проект „Независима система за мониторинг на антикорупционни мерки – национално ниво“