Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

В медиите

В рубриката се публикуват материали от различни автори относно дейността на Центъра. Публикациите не отразяват официалната позиция на ЦППКОП.

Центърът не се идентифицира с авторските материали, нито потвърждава съдържащата се в тях информация.

Публикуването осигурява плурализъм от гледни точки за институцията.

В определени случаи ЦППКОП си запазва възможността да коментира и опровергава тиражирана недостоверна информация с цел коректното представяне на фактите.

Как да се намали корупционният риск при работата с медицински изделия?

Най-големият корупционен риск в здравеопазването е работата с медицински изделия - това е един от основните изводи от дискусията днес, организирана от Центъра за противодействие на корупцията.

27.09.2017

Директорът на БОРКОР: Няма пазар на медицински изделия, има корупционни схеми

За справяне с проблема с пазара на медицинските изделия в България Елеонора Николова очерта два пътя - въвеждане на електронна борса, която е конкурентна и прозрачна, и да се въведат пределни цени спрямо референтни стойности от няколко държави - практика, която съществува при определянето на цените на лекарствата.

26.09.2017

Елеонора Николова: БОРКОР предлага мерки, но внедряването им е отговорност на МС

Основата, върху която се развива административно-наказателното производство, е Законът за административните нарушения и наказания, произведен през 1969 година. Той в голяма степен не отговаря на съвременните социално-икономически отношения

14.08.2017

Хаос в глобите, налагани от държавата

 Санкциите в десетки закони и наредби са разписани в полза на нарешителите и чиновници рушветчии

11.08.2017

Елеонора Николова: Бъдещата антикорупционна институция, която ще се изгради, трябва да е равноотдалечена от трите власти

ЕК очаква от нас да си направим качествено законодателство, което да позволи да се развие една целенасочена и най-вече резултатна дейност

22.05.2017

Как да разчитаме увеличението на сигналите за корупция

В 213 от общо 317 закона има създадени административно-наказателни процедури и предвидени санкции, което показва, че материята е много разхвърлена, отчете Николова

17.05.2017

БОРКОР: Свръхрегулация пречи на бизнеса и ражда корупция

Анализирани са европейски и национални стратегически и нормативни документи, доклади, изследвания, коментари на различни експерти, публикации в медиите

09.03.2017