Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

В медиите

В рубриката се публикуват материали от различни автори относно дейността на Центъра. Публикациите не отразяват официалната позиция на ЦППКОП.

Центърът не се идентифицира с авторските материали, нито потвърждава съдържащата се в тях информация.

Публикуването осигурява плурализъм от гледни точки за институцията.

В определени случаи ЦППКОП си запазва възможността да коментира и опровергава тиражирана недостоверна информация с цел коректното представяне на фактите.

Посочиха слабости в лекарствената регулация като източник на корупция

 Слабият контрол при провеждане на търгове за лекарства от болниците води до корупционнни практики, сочи доклад

12.11.2014

13 БОЛНИЦИ НЕ ПРАВИЛИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 БОРКОР с 81 предложения срещу корупцията в здравеопазването

12.11.2014

Корупция в 13 болници

 Като друг проблем се очертава изключително тежката и тромава административна процедура за отпускане на лекарствата

12.11.2014

Установиха корупция в 13 болници

 БОРКОР с мащабен доклад за здравеопазването

12.11.2014

БОРКОР разкри корупция в 13 болници

 Анализът посочва, че една от "пробойните" в системата е при харчене на парите за лекарства и за медицински дейности.

12.11.2014

БОРКОР: 13 болници купили ненужни лекарства за 59 млн. лв.

 Одитите в 13 здравни заведения от цялата страна сочат, че по-голямата част от обявените обществени поръчки са били неоснователни или въобще не са били провеждани обществени поръчки там, където по закон е било задължително да бъдат проведени.

12.11.2014

Ненужни лекраства за 59 млн, лв, купили 13 болници

 Одитите в 13 здравни заведения от цялата страна сочат, че по-голямата част от обявените обществени поръчки са били неоснователни или въобще не са били провеждани обществени поръчки там, където по закон е било задължително да бъдат проведени.

12.11.2014