Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

В медиите

В рубриката се публикуват материали от различни автори относно дейността на Центъра. Публикациите не отразяват официалната позиция на ЦППКОП.

Центърът не се идентифицира с авторските материали, нито потвърждава съдържащата се в тях информация.

Публикуването осигурява плурализъм от гледни точки за институцията.

В определени случаи ЦППКОП си запазва възможността да коментира и опровергава тиражирана недостоверна информация с цел коректното представяне на фактите.

Болници поръчали лекарства за 59 млн. лева, без да имат нужда от тях

 В доклада се предлага да се извършват централизирани търгове за доставка на лекарства

12.11.2014

Масова корупция в болниците

Директорите на лечебните заведения не са провеждали задължителните публични търгове.

12.11.2014

Разкриха корупция в 13 болници

 нализът посочва, че една от "пробойните" в системата е при харчене на парите за лекарства и за медицински дейности

12.11.2014

БОРКОР разкри корупция в 13 болници

Проверка в 13 болници в страната е установила нарушения при обществените поръчки и предпоставки за корупционни практики в лечебните заведения.

12.11.2014

БОРКОР: В 13 болници не са провеждани обществени поръчки

 Доклад на Центъра за борба с корупцията- БОРКОР показва още десетки източници на корупция в здравеопазването

12.11.2014

Корупция при обществените поръчки в 13 болници

 БОРКОР алармира за още източници на нарушения в здравеопазването

12.11.2014

Около 10-и ноември обявяват резултатите от проучването на корупционните практики при лекарствата

 При друга проверка, на методиката на ценообразуване на електроенергията от възобновяеми енергийни източници, от БОРКОР откриват нарушения по цялата верига

29.10.2014