Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

В медиите

В рубриката се публикуват материали от различни автори относно дейността на Центъра. Публикациите не отразяват официалната позиция на ЦППКОП.

Центърът не се идентифицира с авторските материали, нито потвърждава съдържащата се в тях информация.

Публикуването осигурява плурализъм от гледни точки за институцията.

В определени случаи ЦППКОП си запазва възможността да коментира и опровергава тиражирана недостоверна информация с цел коректното представяне на фактите.

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност организира пресконференция

 Целта на откритата процедура за избор е да се представи обективният, независим и случаен избор на проекти/обществени поръчки, които ще подлежат на проверка и анализ от страна на институцията

23.10.2014

ЦППКОП: Отделени са 499 344 577 лв. за изпълнение на проекти и програми за целите на Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите"

 По време на събитието бе представен проектът „Проверка на законосъобразността,причините и условията за злоупотреби при разходване на средствата, разпределени чрез Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

23.10.2014

Бойко Великов: Проверката на средствата, разпределени чрез програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” се забави и заради смяната на правителството

 Идеята за проекта е от месец март, когато се проявиха първите реакции, свързани с начина, по който са избрани отделни проекти от публичната програма

23.10.2014

БОРКОР търси корупция в 110 проекта по регионалната програма „Орешарски”

 Всеки един от проектите има немалък брой обществени поръчки, които трябва да се провеждат по Закона за обществените поръчки (ЗОП)

23.10.2014

БОРКОР търси корупция в 110 проекта по регионалната програма „Орешарски”

 Днес на специална пресконференция обаче центърът избра чрез жребии кои проекти ще бъдат проверени.

23.10.2014

110 проекта по Публично инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” ще бъдат щателно проверени от ЦППКОП

 Експертите ще изследват дали има злоупотреби и корупция при спечелените обществени поръчки по финансираните от държавата проекти.

23.10.2014

БОРКОР пита БАН за цените на ВЕИ-тата

 Антикорупционното звено се е заело да анализира начина на формиране на цената на енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), чийто ток се изкупува на едни от най-високите цени

17.10.2014