Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

В медиите

В рубриката се публикуват материали от различни автори относно дейността на Центъра. Публикациите не отразяват официалната позиция на ЦППКОП.

Центърът не се идентифицира с авторските материали, нито потвърждава съдържащата се в тях информация.

Публикуването осигурява плурализъм от гледни точки за институцията.

В определени случаи ЦППКОП си запазва възможността да коментира и опровергава тиражирана недостоверна информация с цел коректното представяне на фактите.

Е-обществени поръчки ще ограничат подкупите

Направихме възможното, за да осъществим важни проекти, които са от национално значение. Такива са проектите за концесиите и концесионирането в България, проектът за оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", третият е методологията за данъчни измами, която разработихме съвместно с Икономическия институт на Българската академия на науките (БАН).

31.07.2014

Какви мерки са необходими, за да се избегнат злоупотребите при осъществяването на европроектите? Коментар на Елеонора Николова зам.- директор на БОРКОР

Необходимо е да се създаде един общ регистър, в който да бъдат описани всички български и европейски програми, коментира Николова.

17.07.2014

11 проблемни групи е идентифицирал анализът на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

 Сред тях са празноти и противоречия от системно-правен характер, констатирани в законовата и подзаконовата нормативна уредба, недостатъчни механизми за проверка на интегритета, недостатъчно ефективна проверка за конфликт на интереси, както и такива при определяне изискванията към кандидат бенефициентите и при изпълнение на проекта от тяхна страна

16.07.2014

Бойко Великов: Корупцията може да бъде ограничена до минимален обем

 Липсата на прозрачност също е особенно важна предпоставка за корупционни практики

16.07.2014

ЦППКОП представя мерки за превенция на корупционни рискове при изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020 г.

Анализът на корупционните практики и възможности, свързани с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020г.“ (ОПИК), е възложен след проучване на редица рискови зони за прояви на корупция, оценка на натрупания опит и експертен потенциал на Центъра

15.07.2014

Бойко Великов: Няма решение за закриване на БОРКОР

Великов съобщи, че предстои да бъдат представени проекти и за лекарствената политика, за фотоволтаиците и други. По думите му досега през центъра са минали 41 законопроекта и са направени 56 предложения, а около 60% са приети от МС досега.

03.07.2014

Държавните богатства изтичат

Няма единна, целенасочена и координирана държавна политика в областта, констатират експертите по корупцията.

20.06.2014