Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

В медиите

В рубриката се публикуват материали от различни автори относно дейността на Центъра. Публикациите не отразяват официалната позиция на ЦППКОП.

Центърът не се идентифицира с авторските материали, нито потвърждава съдържащата се в тях информация.

Публикуването осигурява плурализъм от гледни точки за институцията.

В определени случаи ЦППКОП си запазва възможността да коментира и опровергава тиражирана недостоверна информация с цел коректното представяне на фактите.

Държавата е изгубила над 1 млрд. лв. от концесии

Много трудно е да бъдат оценени всички щети, нанесени след 1990 г. досега. От месеци екип на БОРКОР работи по анализ на нормативните актове и процедурите по концесиониране.

19.06.2014

Близо 1 млрд. лв. са загубите от лоши концесии

Загубите се дължат най-вече на пропуски в нормативната уредба и липсата на капацитет на министерствата и общините да контролират концесионерите.

18.06.2014

БОРКОР откри 67 концесии, по които не се плащат такси

Това съобщи вчера Бойко Великов, шеф на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, по-известен като БОРКОР.

18.06.2014

Близо 1 млрд. лв. загуби от лоши концесии

Загубите се дължат най-вече на пропуски в нормативната уредба и липсата на капацитет на министерствата и общините да контролират концесионерите.

18.06.2014

За 67 концесии не е платен и лев от 2008 г., щетите за 1 млрд. лв.

Тези концесии за добив на подземни богатства са давани без конкурси, а по право при приватизацията на държавни компании, обясни Великов.

17.06.2014

От години не плащали концесии за подземни богатства

От 2008 г. досега не са плащани концесионни такси за някои от находищата за добив на подземни богатства, тъй като не са уредени договорите. Има пропуски в няколко закона, които регламентират отдаването на концесии.

17.06.2014

От години не са плащани някои концесии за подземни богатства

Законът за подземните богатства не е ефективен, в методиката за определяне на концесионното възнаграждение също има пропуски, показва анализът

17.06.2014