Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

В медиите

В рубриката се публикуват материали от различни автори относно дейността на Центъра. Публикациите не отразяват официалната позиция на ЦППКОП.

Центърът не се идентифицира с авторските материали, нито потвърждава съдържащата се в тях информация.

Публикуването осигурява плурализъм от гледни точки за институцията.

В определени случаи ЦППКОП си запазва възможността да коментира и опровергава тиражирана недостоверна информация с цел коректното представяне на фактите.

БАН и БОРКОР заедно срещу корупцията и организираната престъпност

Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров и директорът на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет Елеонора Николова подписаха Меморандум за научно-експертно сътрудничество

30.07.2013

Обществените поръчки в ЕС ще се извършват по електронен път

 Директива 2011 трябва да бъде приета през септември от Европейския парламент. Смисълът на документа е както превенция на корупцията, така и разширяване на възможността на малки и средни фирми до обществени поръчки с публични средства и съживяване на икономиката в Общността.

29.07.2013

Николова пред БНР: Решение е фирмите да доказват обезпеченост за конкретна обществена поръчка

 Добро решение е фирмите да доказват своята финансова обезпеченост за конкретната обществена поръчка

16.07.2013

ЦППКОП представя мерки за превенция на корупционни рискове при изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020 г.

Анализът на корупционните практики и възможности, свързани с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020г.“ (ОПИК), е възложен след проучване на редица рискови зони за прояви на корупция, оценка на натрупания опит и експертен потенциал на Центъра

15.07.2013

БОРКОР търси корупция в закон

 

11.07.2013

БОРКОР търси корупция в закон за е-правителство

 

11.07.2013

БОРКОР: Най-висок е корупционният риск в енергетиката, строителството и транспорта

 

11.07.2013