Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

В медиите

В рубриката се публикуват материали от различни автори относно дейността на Центъра. Публикациите не отразяват официалната позиция на ЦППКОП.

Центърът не се идентифицира с авторските материали, нито потвърждава съдържащата се в тях информация.

Публикуването осигурява плурализъм от гледни точки за институцията.

В определени случаи ЦППКОП си запазва възможността да коментира и опровергава тиражирана недостоверна информация с цел коректното представяне на фактите.

Ролф Шлотерер, автор на проекта БОРКОР: Няма да се допуска неоснователно изключване от търгове

Документите за квалификация в отделните браншове ще бъдат стандартизирани така, че когато възложителят изисква допълнителни книжа, той ще трябва да аргументира необходимостта от тях.

09.02.2013

Спецслужби ще контролират обществените поръчки

Ще се въведе и „предварителна квалификация" за потенциални участници в процедурите по възлагане „Ще се създадат централни служби за контрол върху възлагането на обществени поръчки", съобщи Ролф Шлотерер,

08.02.2013

Шест електронни платформи ще предпазят обществените поръчки от корупция

БОРКОР предлага и повече централни служби за възлагането им Центърът за превенция и противодействие на корупцията БОРКОР обяви първия си доклад "Модел на решение в областта на обществените поръчки", който вече е качен на сайта на институцията.

08.02.2013

Ролф Шлотерер: До 69% са нарушенията годишно в областта на обществените поръчки

Интервю на Диана Янкулова с Ролф Шлотерер Съгласно плановете на ЕК, до 2016-а година всички страни-членки на ЕС трябва да провеждат обществените си поръчки по електронен път.

08.02.2013

БОРКОР предлага централизиране на обществените поръчки

Шест нови структури и цифровизация на търговете ще спестят 1 млрд. лв. годишно на хазната Панайот Ангарев Шест централни служби за обществени поръчки да организират търговете на над 3000 министерства, агенции, служби, комисии, областни управи и общини в цялата страна.

07.02.2013

БОРКОР предлага обществените поръчки да се централизират

Шест централни служби за обществени поръчки да организират търговете на министерства, агенции, служби, комисии, областни управи и общини в цялата страна. Това предложение е залегнало в доклада на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР).

07.02.2013

Елеонора Николова: БОРКОР иска да остане извън политиката

Анализите ни са обективни БОРКОР иска да остане извън политиката. Няма как да ни нашепват данни, защото анализите ни са обективни. Предлагаме шест електронни платформи, които да спестят 1 млрд. лева на държавата. Това заяви Елеонора Николова, която е директор на БОРКОР, в сутрешния блок на БНТ.

07.02.2013