Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

В медиите

В рубриката се публикуват материали от различни автори относно дейността на Центъра. Публикациите не отразяват официалната позиция на ЦППКОП.

Центърът не се идентифицира с авторските материали, нито потвърждава съдържащата се в тях информация.

Публикуването осигурява плурализъм от гледни точки за институцията.

В определени случаи ЦППКОП си запазва възможността да коментира и опровергава тиражирана недостоверна информация с цел коректното представяне на фактите.

Елеонора Николова, и.д. директор на БОРКОР: Готови сме да организираме дебат за корупцията в третата власт

Отсъствието на бързо и качествено правораздаване няма как да не ни дърпа назад икономически Автор: Иглика Горанова - Г-жо Николова, БОРКОР навърши една година. През това време се чуха доста гласове, че тази структура е излишна, защото няма реални резултати от работата й. Какъв е вашият отговор?

02.08.2012

Елеонора Николова, директор на Центъра за противодействие на корупцията и организираната престъпност: Заедно с КСБ ще проведем широко обществено обсъждане за търговете

Спестените пари чрез е-обществени поръчки ще възлизат на 1 млрд. лв. БОРКОР е национален проект на българското правителство, който има за цел да създаде правните, персоналните, техническите и организационните предпоставки за разработване на ефикасни системи от мерки срещу корупцията.

30.07.2012

Пълна ревизия на имуществата на политици и магистрати при съмнителни имотни декларации

С Елеонора Николова и. д. на БОРКОР, разговаря Силвия Гурмева. - Г-жо Николова, не ви ли обиди препоръката на Европейската комисия у нас да бъде създаден независим орган, който да анализира корупционните практики, след като задачата на БОРКОР е именно такава?

27.07.2012

Стандартите за качество ще дадат измерими резултати срещу корупцията

Ролф Шлотерер, автор на концепцията БОРКОР Разработваме нашата концепция по принципите на проектния мениджмънт - така няма човешки фактор, който да се намесва. - С уникалния софтуер ще можем да работим по много проекти паралелно и с капацитет 180 пъти по-голям от сегашния.

19.07.2012

КСБ помага на БОРКОР за мерки срещу корупция при търговете

„Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР) към Министерския съвет ще изготви мерки за борба с нарушенията в обществените поръчки и правила за превенция на корупцията при провеждане на търговете.

13.07.2012

Как работи БОРКОР - разговор с Елеонора Николова

(клипа с интервюто - на началната страница) Елеонора Николова, И. д. директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията /БОРКОР/, в интервю за БНТ, "Денят започва" Водещ: Казвам добро утро, на изпълняващият длъжността директор на Аналитичното звено за борба с корупцията,

12.07.2012

БОРКОР вече е започнал да работи, до края на годината ще има и резултати

Анализирането на корупцията по етажите на властта е една от най-сложните области. Ние вече имаме достатъчно данни и примери, които показват, че корупционното договаряне се прави още преди да започне процедурата за възлагане на обществената поръчка. Вече имаме техника, софтуер и добро обучение.

12.07.2012