Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

В медиите

В рубриката се публикуват материали от различни автори относно дейността на Центъра. Публикациите не отразяват официалната позиция на ЦППКОП.

Центърът не се идентифицира с авторските материали, нито потвърждава съдържащата се в тях информация.

Публикуването осигурява плурализъм от гледни точки за институцията.

В определени случаи ЦППКОП си запазва възможността да коментира и опровергава тиражирана недостоверна информация с цел коректното представяне на фактите.

Около 10-и ноември обявяват резултатите от проучването на корупционните практики при лекарствата

 При друга проверка, на методиката на ценообразуване на електроенергията от възобновяеми енергийни източници, от БОРКОР откриват нарушения по цялата верига

29.10.2010