Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

В медиите

В рубриката се публикуват материали от различни автори относно дейността на Центъра. Публикациите не отразяват официалната позиция на ЦППКОП.

Центърът не се идентифицира с авторските материали, нито потвърждава съдържащата се в тях информация.

Публикуването осигурява плурализъм от гледни точки за институцията.

В определени случаи ЦППКОП си запазва възможността да коментира и опровергава тиражирана недостоверна информация с цел коректното представяне на фактите.

Костя Костадинов, БОРКОР: Подготовката е най-слабото място на обществените поръчки

 

16.03.2016

И БОРКОР вижда вратичка за корупция в новия Закон за обществените поръчки

 

02.02.2016

Елеонора Николова: Недостатъчно нормативно са установени правилата, свързани с реда на планиране на обществените поръчки

 

02.02.2016

Елеонора Николова: Ще използваме експертния капацитет на КСБ при бъдещи наши проекти

 Камарата е един от стратегическите ни партньори, защото в законодателен аспект работи изпреварващо

15.01.2016

БОРКОР се зае с инвалидните пенсии

 

15.01.2016

БОРКОР се зае с работата на ТЕЛК

За 14 години разходите на НОИ за обещетения за нетрудоспособност са скочили от 244 млн. лева на 1,6 млрд. лева

14.01.2016

ЦППКОП публикува статия на в-к „Сега“, посветена на дейността на Центъра

 

11.01.2016