Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

В медиите

В рубриката се публикуват материали от различни автори относно дейността на Центъра. Публикациите не отразяват официалната позиция на ЦППКОП.

Центърът не се идентифицира с авторските материали, нито потвърждава съдържащата се в тях информация.

Публикуването осигурява плурализъм от гледни точки за институцията.

В определени случаи ЦППКОП си запазва възможността да коментира и опровергава тиражирана недостоверна информация с цел коректното представяне на фактите.

Елеонора Николова: БОРКОР трябва да се превърне в силна централна институция

 БОРКОР трябва да се превърне в силна централна институция, която да обобщава и методически да ръководи останалите институции, да измерва резултатите.

29.01.2015

Идеи от Германия за оптимизация на обществените поръчки

Германско-българската търговска камара желае да се включи в предстоящия дебат за нова концепция на Закона за обществените поръчки

11.12.2014

Корупцията тръгва от болничните шефове

 43 % от всички плащания за здраве са нерегламентирани

12.11.2014

Разкриха корупция в 13 болници

Директорите им не са провеждали задължителните публични търгове

12.11.2014

Разкриха корупция в 13 болници

 БОРКОР алармира за още източници на нарушения в здравеопазването

12.11.2014

59 млн. лeвa са похарчени неоснователно за лекарства

 Това сочи доклад на Центъра за превенция и противодействие на корупцията.

12.11.2014

Близо 50 слаби места в системата на здравеопазването установи БОРКОР

 Централизираните търгове са само една от възможностите за ограничаване на корупцията.

12.11.2014