Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Световна банка е готова за сътрудничество с БОРКОР

Елеонора Николова и.д. директор на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност при МС прие делегация на Световна банка водена от ХИБА ТАБОУБ- Регионален директор за Европа и Централна Азия.

 Представяйки задачите и кратката история на Боркор, г-жа Николова, каза че в Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) работи един сборен отбор с уникални експертни умения, които идват от ключови позиции в държавното управление, включително представители на разследването, не само от апарата на МВР, но и такива които професионално са събирали доказателства за съда. Всички експерти преминаха през тримесечен период на обучение и сега започват да усвояват изготвения протитип на софтуерния продукт. За месеците, които тези експерти бяха при нас - каза Николова, те се промениха много. Чувстват се и работят в отбор, спокойни са, и са освободени от всякакви административни окови. Това им позволява да бъдат изкушени да анализират, да намират слаби места и да предлагат реалистични мерки. Те бяха обучени да прилагат около 51 аналитични техники и около 20 техники за визуализация на мерките.

Елеонора Николова очерта като първа задача на Центъра, предлагането на мерки в областта на обществените поръчки и като крайна цел е разработването на електронни платформи за провеждане на обществени поръчки. „Всъщност ние отдавна говорим за стандартизиране на правилата на обществените поръчки, които да създават равни и конкурентни условия за всеки участник. Електронните обществени поръчки ще ги направят достатъчно прозрачни и предвидими"- отбеляза тя.

Нашите възложители - отбеляза Николова, се научиха да внасят нови дискриминационни условия в поръчките, като това са всичките видове сертификати, които се изискват. Един бизнесмен който напоследък ни потърси, каза че сертификатите му струват за година не по-малко от 100 хиляди лева. Всичките тези пари не работят за обществото, не работят за икономиката. Оздравяването на обществените поръчки с премахването на корупционните фактори трябва да доведе до подобряването на управлението.

Хиба Табоуб - Регионален директор за Европа и Централна Азия в Световна банка изрази задоволство от представянето на ръководството на Центъра защото усилията на Световна банка са насочени точно в тази посока, за превантивни мерки за предотвратяване на корупция и измами и срещу изтичане на средства. Нещо което е много по-ценно от залавянето на някакви акули, което не винаги е сигурно ,че ще се случи. Много по-важно е да се регулират процесите, отколкото после някой да се окаже в затвора.

 Госпожа Табоуб подчерта, че въпреки, че Световна банка не се занимава със средствата на хазната, състава на организацията също преминава през специални курсове, в които специалистите по поръчки и договориране се научават да откриват червените лампички, които светват в една ситуация. Въпреки че не сме следователи, когато разглеждаме една оферта трябва задължително да се уверим, че няма корупционен риск, няма сблъсък на интереси и няма прекалено ниски цени и т. н. В този смисъл ние започваме отвътре, от самата организация, защото ние както българския Център, сме пазители на средства, които не са наши. Това са средства на нашите акционери, а във вашия случай това са парите на вашите данъци, които ние управляваме под формата на заеми - каза госпожа Табоуб.

Също като вас, ние считаме, че е по-добре да бъдат стабилно изградени системите, отколкото на по-късен етап да се разследва. Така че много се надяваме да си сътрудничим с Центъра. Можем да окажем подкрепа и да обменяме информация, опит и знания. Вие сте един от малкото центрове по света, които се занимават специализирано с тази дейност, с които можем да си сътрудничим, включително да споделим опит по въвеждането на електронни обществени поръчки, с възможност да се ограничи опасността от намеса и за защита на търговската информация в началния етап на кандидатстването, където по нашия опит ефекта ще е най-добър - заключи госпожа Хиба Табоуб, Регионален директор за Европа и Централна Азия в Световна банка.