Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП ще търси пътища за сътрудничество с антикорупционното бюро на Алжир

ЦППКОП ще търси пътища за сътрудничество с антикорупционното бюро на Алжир

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет (ЦППКОП) и Централното бюро за борба с корупцията на Република Алжир ще търсят пресечни точки на сътрудничество. Това стана ясно на проведената на 14 ноември среща на и.д. директор на ЦППКОП г-жа Елеонора Николова с Негово Превъзходителство Ахмед Буташ, Посланик на Алжирската демократична и народна Република.

„Корупцията е трансгранично явление и е добре страните от международната общност да работят заедно, за да се противопоставят. Нашият антикорупционен орган ще се обърне директно към Вас за организиране на обмен на визити, за да се възползваме от Вашия опит", обяви Посланик Буташ. Той запозна ръководството на Центъра с работата на създаденото през декември 2011 г в Алжир Централно бюро за борба с корупцията.

В експозето си г-жа Николова акцентира върху превантивния характер на ЦППКОП, чиято първа задача е изработването на комплекс от мерки в областта на обществените поръчки. Те ще обхванат закони, подзаконова нормативна база, вътрешно-ведомствени актове, процедури.

„Много бяхме щастливи да чуем от нашия президент предложения, които ние тук разработваме - стандартизиране на процедурите за обществени поръчки", каза г-жа Николова и подчерта, че в края на годината ще бъдат готови решенията на ЦППКОП, които са базирани на електронни платформи. Според нея това ще гарантира прозрачност и предвидимост на търговете. Г-жа Николова посочи още, че Европейската комисия изисква до 2016 г. всички обществени поръчки в държавите-членки да се провеждат по електронен път.

„Ние сме обединили капацитета на държавната администрация, благодарение на знанията и опита на командированите при нас служители", подчерта ръководителят на Центъра. Г-жа Николова допълни, че със завръщането на служителите в институциите от които са командировани, ще се подобри и качеството на администрацията.

Авторът на проектната концепция БОРКОР Ролф Шлотерер, който е съветник на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, посочи, че изграждането на Центъра би било немислимо без политическата воля и подкрепата на премиера Бойко Борисов и министър Цветанов. Той допълни, че ЦППКОП е първата в България матрична организация, която съчетава линейната йерархична структура с проектния тип организация.