Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП и Институт за правни анализи и изследвания ще си сътрудничат в противодействието на корупцията

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и Институтът за правни анализи и изследвания ще бъдат партньори в борбата срещу корупцията. Това стана ясно на проведената в сряда среща между ръководството на Центъра и представители на неправителствената организация.

„Партньорското сътрудничество е основна съставна част на концепцията БОРКОР. Ние целенасочено търсим партньори, които споделят нашият етичен кодекс и се ангажират с работа по определена тема", обяви Ролф Шлотерер, автор на проекта БОРКОР и съветник на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Сътрудничеството ще се осъществява под формата на организиране на съвместни кампании, проучвания, изработване на инструментариум.

Партньорите на Центъра ще получат привилегирован достъп до продуктите на ЦППКОП и ще имат възможност да проследят как се използва необходимата за нуждите на анализите информация. „Партньорите участват в реализирането на аналитичната работа", обясни г-н Шлотерер и допълни, че информацията, която ще се събира от партньорите по проектите трябва да бъде автентична и достоверна.

Двете страни се обединиха около становището, че е необходима по-голяма обществена чувствителност и нетърпимост към проявите на корупция. „Примерите, които се съдържат във вашия доклад, описват т.нар. „слаби места" на корупцията, които ние сме идентифицирали", каза още г-н Шлотерер.

„Ние сме готови да застанем до Вас и заедно да натиснем стената на корупцията, за да я отблъснем", обяви г-н Петър Бакърджиев, председател на УС на Института за правни анализи и изследвания. Той предостави на ЦППКОП Междинен доклад от националното проучване „Криза в системите за възлагане, изпълнение и контрол на обществените поръчки в България", който е бил представен през октомври пред еврокомисаря по правосъдие Вивиан Рединг. Г-н Бакърджиев посочи, че от Института ще изпратят до Европейската комисия и втори доклад, в който конкретните случаи за нарушения в областта на обществените поръчки ще бъдат категоризирани, както и ще бъдат предложени решения за преодоляване на проблемите.

В края на работната среща г-н Шлотерер обобщи посочените от неправителствената организация слаби места в сферата на обществените поръчки - некомпетентност, липса на стандарти и различни форми на зависимост.