Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Елеонора Николова: Прокуратурата няма капацитет да проследява финансови потоци

„Прокуратурата няма все още рутина, капацитет и мащаби да проследява финансовите потоци при международните търговски сделки. За проследяване на цялата информация по електронен път е необходима компютърна, счетоводна и др. експертизи". Това обяви г-жа Елеонора Николова, и.д. Директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) на кръгла маса „Превенция и противодействие на подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки - приоритет в борбата с корупцията и организираната престъпност".

Г-жа Николова допълни, че хармонизирането на българското законодателство не е достатъчно за предовратяване на корупцията. Тя акцентира върху незаинтересоваността на контролните органи, които имат задачата да захранват прокуратурата с качествени материали, за да бъде ефективно разследването на финансовите престъпления.

Според г-жа Николова е важно всички институции и бизнесът да спрат корупционните парични потоци, които възпрепятстват нормалната конкурентна среда.

ЦППКОП организира кръглата маса с цел повишаване на нивото на осведоменост на широката общественост по темата. Популяризирането на темата е предпоставка за стартирането на обучителни семинари за следователи, съдии, прокурори и правоприлагащите органи по въпросите на наказателното и административно-наказателното разследване на юридическите лица.

В доклада на Работната група по подкупването в международните търговски сделки от 18 март 2011 г се посочва, че България има една осъдителна присъда за подкупване на чуждестранно лице и е предприела разследване по втори случай. Лицето, предложило подкуп от 20 евро на словенски граничен служител е осъдено през 2004 г. в България да плати глоба от 200 лева. В другия случай от 2000 г. управител на българска фирма е предложил 270 000 щатски долара на секретаря на Министерството на здравеопазването на Замбия. Чуждестранното длъжностно лице е осъдено през 2007г. на 5 години лишаване от свобода. България е изпратила молба за правна помощ до Замбия. Започнало е и предварително производство, което е прекратено през 2010 г. заради смъртта на лицето, за което се е твърдяло, че е дало подкупа.

Министърът на правосъдието Диана Ковачева приветства участниците в кръглата маса и подчерта важността на дискутираната тема дни преди Световния ден за борба с корупцията - 9 декември. Министър Ковачева посочи, че Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международни търговски сделки, която България е подписала, не се прилага достатъчно и е нужно популяризирането от страна на държавните институции и гражданското общество.