Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

КСБ покрепя ЦППКОП в борбата с корупцията при обществените поръчки

КСБ покрепя ЦППКОП в борбата с корупцията при обществените поръчки

 

Камарата на строителите в България (КСБ) и Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) ще работят заедно срещу корупцията в обществените поръчки. Това стана ясно на проведената на 12 декември среща между ръководствата на двете институции.


„БОРКОР е един амбициозен и много необходим проект. От страна на КСБ ще ви предоставим необходимата информация. В крайна сметка всички сме за честния и светлия бизнес, за добра икономика. В нашия сектор 90% от средствата са от обществени поръчки, от тях 80% са от еврофондовете. Затова за нас прозрачността при търговете е от изключително важно значение", заяви инж. Светослав Глосов, председател на Камарата на строителите.


И.д. директорът на ЦППКОП Елеонора Николова подчерта, че Центърът очаква да получи най-силна подкрепа от бизнеса. „Работодателите се нуждаят от ясни и гарантирани правила. Тези играчи, които не могат да оцелеят при нормална конкуренция, предлагат подкуп. Без политиците проектът БОРКОР няма да се случи, но неговото развитие зависи от оценката на бизнеса", заяви г-жа Николова.


Ръководителят на Центъра посочи, че звеното ще е отговорно както за внедряването на антикорупционните мерки в областта на обществените поръчки, така и за контрола върху тях. „При необходимост мерките ще се надграждат и това ни отличава например от неправителствените организации, които дават моментна снимка на състоянието", обясни г-жа Николова. Тя подчерта, че множество от идеите, предложени от Камарата са залегнали в подготвяния от ЦППКОП доклад пред Консултативния съвет, например типизирането на условията при търговете.
Ръководителят на ЦППКОП обяви още, че Центърът планира срещи и с представители на други браншови организации.


Зам.-председателят на КСБ и вицепрезидент на ФИЕК Венелин Терзиев повдигна въпроса за бъдещето на малките и средните предприятия.
„Едно от предимствата на проекта БОРКОР е, че той връща на терена на обществените поръчки точно тези фирми. Дава им реален шанс да участват. Към днешна дата те са изтласкани от тръжното състезание", обясни Елеонора Николова.


„По отношение на малките и средните предприятия нашия модел на решение включва голям брой предимства специално за тях, като преквалификация, възлагане на повече малки като обем поръчки по електронен път при облекчени процедури", заяви Ролф Шлотерер, съветник на вицепремиера Цветан Цветанов и автор на проекта БОРКОР.