Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Работна група ще изготви план за изпълнение на мерките на ЦППКОП в обществените поръчки

Работна група ще изготви план за изпълнение на мерките на ЦППКОП в обществените поръчки

Междуведомствена група от експерти се събра на първото си заседание във връзка с изготвянето на План за изпълнение на препоръчаните от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) мерки в областта на обществените поръчки. Ще бъде подготвена и първоначална оценка на разходите за прилагането на мерките „предварителна квалификация" и създаване на централни служби за възлагане.

Групата се състои от 35 членове - представители на държавни ведомства, неправителствени и браншови организации, както и независими експерти. Освен специалисти от ЦППКОП и министерства, в групата са включени и експерти от Агенцията за обществени поръчки, Сметната палата и ВАС. Камарата на строителите в България и представители на германския, австрийския и швейцарския бизнес също участват в работата на групата. 
 
Заседанията на групата се водят от г-жа Елеонора Николова, и.д. директор на ЦППКОП и г-н Ролф Шлотерер, съветник на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и автор на проекта БОРКОР.
 
Ръководният орган на ЦППКОП - Консултативен съвет, в който са представени законодателната, съдебната и изпълнителна власти, прие и одобри на 6 февруари доклада на Центъра „Модел на решение в областта на обществените поръчки".
 
До края на февруари работната група трябва да изготви детайлизирания план за изпълнение на мерките и оценката на разходите. Въвеждането на мерките е предпоставка и подготовка за преминаване към електронното възлагане на обществените поръчки.