Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Евродепутатът Илияна Йотова посети ЦППКОП

Евродепутатът Илияна Йотова посети ЦППКОП

 

Депутатът в Европейския Парламент г-жа Илияна Йотова посети Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) за работна среща с и.д. Директор на ЦППКОП г-жа Елеонора Николова.
 
Г-жа Йотова от групата на Партията на европейските социалисти е член на Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари към Европейския парламент. Групата трябва да представи проект за междинен и окончателен доклад в рамките на три работни документа, посветени на горепосочените области. Докладите ще включват препоръки и законодателни решения за предовратяването и борбата с корупцията, организираната престъпност и изпирането на пари. 
 
Комисията е създадена през април 2012 г. и в нея членуват 43 депутати. Другият български представител е г-жа Мария Габриел от групата на Европейската народна партия. 
 
Г-жа Йотова обясни, че сондира мнения на организации и експерти с цел български принос в изработването на общоевропейска законодателна рамка. „За нас са ценни професионалните анализи на Центъра в областта на корупцията. Ако екип на БОРКОР има конкретни предложения, те могат да бъдат представени публично в Европейския парламент. Имате и възможност да изразите позиция по отношение на вече предложени текстове", посочи г-жа Йотова.
 
Ръководителят на ЦППКОП Елеонора Николова запозна госта с проектната концепция БОРКОР, която утвърждава уникален по рода си стандарт за разработване и внедряване на системи от мерки срещу корупцията. Г-жа Николова посочи основните акценти в Доклада на Центъра „Модел на решение в областта на обществените поръчки". За реализацията на мерките на ЦППКОП е създадена Междуведомствена работна група.