Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Евродепутатът Мария Габриел покани ръководството на ЦППКОП да представи проекта БОРКОР в ЕП

Евродепутатът Мария Габриел покани ръководството на ЦППКОП да представи проекта БОРКОР в ЕП

Изпълняващият длъжността директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) Елеонора Николова и авторът на проекта БОРКОР и съветник на българското правителство Ролф Шлотерер бяха поканени да представят концепцията БОРКОР пред Комисията по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари към Европейския парламент. Поканата за презентация отправи депутатът от ЕП от Групата на ЕНП/ГЕРБ г-жа Мария Габриел на среща с ръководството на ЦППКОП и германския ескперт.

„Впечатлена съм от доклада на Центъра в областта на обществените поръчки. Поемам ангажимент да организирам представянето на този български принос пред Европейския парламент", обяви г-жа Габриел. Тя запозна ръководството на ЦППКОП с акцентите в работата на Комисията, както и с механизмите на нейното функциониране.

Г-жа Елеонора Николова представи пред г-жа Габриел концепцията БОРКОР, която разработва ефективно действащи системи от мерки срещу корупцията. „С нашите предложения в областта на обществените поръчки искаме да гарантираме равен старт на всички участници в процедурите. Чрез създаването на Централни служби по възлагане ще предоставим на възложителите на обществени поръчки експертна помощ при подготовката и организацията на процедурите", заяви г-жа Николова. Тя допълни, че с другото предложение на ЦППКОП - т.нар. предварителна регистрация на участниците, ще се избегне излишното бюрократизиране на процедурите.
 
Въвеждането на двете мерки е предпоставка за последващото преминаване към електронни обществени поръчки, което се предвижда и в подготвяната от ЕК директива.

„Имаме знание и методология, с помощта на които сме в състояние да надникнем в тъмната страна на корупцията и да разкрием дори схеми и действия, за които няма достатъчно данни. Нашите мерки не са единични, а са взаимно координирани и действат като система", заключи г-н Ролф Шлотерер.

Междуведомствена работна група от експерти трябва да подготви до 20 май предложения за законодателни промени в областта на обществените поръчки, както и да опише профила на бъдещите служители в новите структури. В групата участват представители на държавни институции, на браншови и неправителствени организации, както и представители на чуждия бизнес.