Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Елеонора Николова представи БОРКОР на антикорупционен форум

Елеонора Николова представи БОРКОР на антикорупционен форум

И.д. директорът на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) Елеонора Николова представи „Модела на решение в областта на обществените поръчки" пред участници в 19-ия антикорупционен форум на тема „Интегритет на обществените поръчки" във Враца.

Г-жа Николова акцентира, че ЦППКОП е участвал активно в Работната група под председателството на вицепремиера Даниела Бобева, която подготви измененията в Закона за обществените поръчки . „Новите текстове ще елиминират дискриминационните условия при търговете, ще гарантират прозрачност и ще дадат възможност на малките и средни фирми да се върнат на терена на обществените поръчки", обяви г-жа Николова. Тя допълни, че измененията са в синхрон с подготвяната нова Директива на ЕС за преминаване към електронни обществени поръчки до 2016 г.

Г-жа Николова посочи, че комплексното прилагане на мерките на ЦППКОП ще осигури не само намаляване на административната тежест, но и ще има антикорупционен ефект. По този начин България ще заеме изпреварваща роля по отношение на другите европейски държави.
Сред участниците във форума бяха областните управители на Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Видин, както и кметове на общини и членове на областния обществен съвет за превенция на корупцията - област Враца.

На форума бе представена и експертиза на Агенцията за финансова инспекция, според която от проверените 2246 процедури по ЗОП, НВМОП и НВСОП са констатирани 51 % нарушения, обхващащи обществени поръчки на територията на цялата страна.