Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП и германската фирма INIT AG продължават съвместната си работа

И.д. Директорът на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) г-жа Елеонора Николова възложи на германската фирма INIT AG, Berlin да продължи работата по реализирането и въвеждането на специализирания софтуер за анализ. Преговорите между ръководството на Центъра и представители на фирмата завършиха успешно на 9 май 2012, с което се гарантира изграждането на ИТинфраструктурата за специализираната администрация на ЦППКОП.

Фирма INIT AG изгражда техническата инфраструктура на Центъра след провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка от октомври 2011 г.

„Това е финалният етап на изпълнение на цялата архитектура на системата", обяви заместник-директорът на ЦППКОП г-н Петко Сертов, ръководител на екипа за водене на преговори с немската страна.

Част от използвания в Центъра софтуер ще бъде изцяло разработен или съответно адаптиран към работните процеси и заедно със стандартните решения ще бъдат неотменна част от системата.

„В основата на заданието е въвеждането на модерни германски ИТ стандарти за работни и информационни процеси, които гарантират безпроблемно сътрудничество на Центъра с министерства, други държавни и неправителствени партньори по проекта в България и чужбина", заяви г-н Харалд Фелинг, изпълнителен директор на INIT AG.

Според г-н Ролф Шлотерер, автор на проектните концепции Боркор и съветник на вицепремиера и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов, единствената по рода си методика БОРКОР изисква иновативни софтуерни приложения. „При реализирането на антикорупционната си стратегия, българското правителство се доверява на фирма, която е дългогодишен партньор на германската администрация", обясни г-н Шлотерер.