Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП ще сътрудничи с Фондация „Национална и международна сигурност“

ЦППКОП ще сътрудничи с Фондация „Национална и международна сигурност“

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и Фондация „Национална и международна сигурност" ще търсят пресечни точки на взаимодействие в борбата с корупционни практики.

Двете организации подписаха меморандум за сътрудничество, който предвижда съвместни действия по проекти, възложени на ЦППКОП от Консултативния съвет.


„Нашите партньори ще подпомагат реализирането на проекти като осигуряват анализи и информация. Те ще бъдат включени в процеса на изработване на мерки по конкретни проекти", обяви г-жа Елеонора Николова, и.д. директор на ЦППКОП.


Председателят на УС на Фондация „Национална и международна сигурност" доцент д-р Тодор Трифонов посочи, че корупцията е сериозна заплаха за националната сигурност. Организацията партнира и с Държавната комисия по сигурността на информацията.


Партньорството между ЦППКОП и Фондация „Национална и международна сигурност" ще се основава на взаимно признати етични ценности. Двете организации приемат Етичния кодекс на Центъра за отправна точка на бъдещото си взаимодействие.