Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

БОРКОР с признание от германския институт Макс Планк

БОРКОР с признание от германския институт Макс Планк

Проектът БОРКОР и дейността на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) са представени като "добра практика" за противодействие на корупцията в изследване на германския институт за международно публично право "Макс Планк" .

Леони Хенсген, научен сътрудник в института, посети БОРКОР, за да запознае екипа с резултатите от изследването си, посветено на борбата с корупцията в Дунавския регион. В студията са изследвани антикорупционните мерки в 6 държави от региона - Унгария, Румъния, Германия, България, Чехия и Австрия.

Методът БОРКОР е описан като универсален модел за противодействие на корупцията, който може да бъде приложен и адаптиран във всяка друга държава. "Очертава се ясна тенденция, че страните в региона се насочват повече към превенция на корупцията отколкото към репресивни мерки на наказателното преследване", каза г-жа Хенсген на среща с и.д. директора на ЦППКОП Елеонора Николова. Информация за изследването си Хенсген е събрала от срещи с автора на проекта БОРКОР Ролф Шлотерер и Елеонора Николова, както и от лични впечатления от работата на анализаторите на ЦППКОП.

В студията е представен подробно и първият доклад на Центъра - Модел за електронно възлагане на обществени поръчки, който бе готов в края на 2012 г. Докладът е в синхрон с подготвяната нова директива за обществените поръчки, която предвижда въвеждане на онлайн обществени поръчки до края на 2016 г.