Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП и Центърът за изследване на демокрацията ще си сътрудничат в борбата с корупцията

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и Центърът за изследване на демокрацията ще търсят възможности за съвместно сътрудничество в областта на борбата с корупционните практики. Това стана ясно след проведената на 3 май 2012 среща на ръководството на ЦППКОП с представители на неправителствената организация.

И.д. Директорът на Центъра г-жа Елеонора Николова и нейният заместникг-н Петко Сертов представиха целите на проекта БОРКОР, както и първата задача на Центъра - разработването на интервенционна система от мерки в областта на обществените поръчки.

„Ние не само ще проследим корупционните процеси, но и ще предложим затворена интервенционна система от мерки, които да бъдат имплантирани вдържавното тяло, така че да бъдат запълнени корупционните луфтове", обясни г-жа Елеонора Николова. Планирано е в края на годината да има решения по първата задача на Центъра. Интервенционната система от мерки вобластта на обществените поръчки ще бъде представена пред Консултативния съвет, който ръководи методически работата на ЦППКОП, и вкойто са представени Народното събрание, правителството, съдебната власт и държавни агенции.

Г-жа Николова посочи, че мерките, които ще предложи Центърът, ще бъдат на входа на държавните процедури, с цел да бъде избегнато корупционното договаряне. Това ще спомогне и за разработването на качествени стандарти в областта на противодействието на корупцията

Г-жа Николова подчерта, че ЦППКОП е аналитична структура, която не използва класифицирана информация.

„Нашите шансове да постигнем успех се мултиплицират, когато работим заедно", обяви и.д. Директорът и подчерта ролята на представителите на гражданското общество и медиите за успеха на ЦППКОП. Тя покани представители на Центъра за изследване на демокрацията да участват в обучението на анализаторите, което се провежда от г-н Ролф Шлотерер, съветник на вицепремиера и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов.

Участниците в срещата се обединиха около тезата, че корупцията в България е системен проблем и внедряването на единична мярка не е решение.

От Центъра за изследване на демокрацията поставиха въпроса за осигуряването на публичност на базата данни на Агенцията по обществени поръчки. „Всички регистри на държавните органи трябва да са експортируеми и да се ползват от хората", посочи г-н Тодор Ялъмов, координатор на проект икономическа програма. От неправителствената организация предложиха изготвянето на общ годишен инструмент в областта на мониторинга, където Центърът за изследване на демокрацията има дългогодишен опит.

Предстои гостуване на представители на Центъра за изследване на демокрацията в ЦППКОП, за да бъдат конкретизирани бъдещите сфери на сътрудничество.