Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Ръководството на ЦППКОП се срещна с китайска правителствена делегация

Ръководството на ЦППКОП се срещна с китайска правителствена делегация


Ръководството на ЦППКОП се срещна с китайска правителствена делегация, оглавявана от г-н Юй Чуншън, заместник-министър в Министерство на надзора. Делегацията бе придружена от посланика на Китай в България - Негово Превъзходителство г-н Вей Дзинхуа.

Целта на визитата бе търсене на пресечни точки на сътрудничество и обмен на информация за подходи и практики в борбата с корупцията.

„Проблемът с корупцията е важен за двете държави, независимо от различията в политическите системи. Корупцията в България е системен проблем, което предполага и прилагането на системен подход за противодействие", каза директорът на ЦППКОП г-н Бойко Великов. Той допълни, че продължителен период от време се е работило фрагментирано и без достатъчна координация между отделните антикорупционни ведомства.

Г-н Великов запозна гостите с историята и функциите на Центъра, който реализира проектната концепция БОРКОР. Той подчерта, че ЦППКОП няма разследващи функции, а работи превантивно.

Г-жа Елеонора Николова, заместник-директор на ЦППКОП, акцентира върху възложената от правителството нова задача на Центъра - антикорупционен анализ на всички закони и нормативни актове на МС. „Превантивните мерки са по-ефективни отколкото реакцията на вече станали факт нормативни актове", подчерта г-н Великов.

Гостите бяха запознати с методологията БОРКОР, която представлява системна превенция на корупцията чрез въвеждане на нови технологии и ноу хау. Презентиран бе и „Модел на решение в областта на обществените поръчки", изготвен от ЦППКОП.

Г-н Чуншън отправи покана към ръководството на Центъра за визита в китайското Министерство на надзора, което упражнява антикорупционен контрол върху дейността на всички държавни институции и техните служители. „Надявам се да задълбочим нашето сътрудничество в областта на противодействието на корупцията, както и да си партнираме в научно-изследователската сфера", обяви г-н Чуншън.