Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Ръководството на ЦППКОП се срещна с Камарата на строителите в България

Ръководството на ЦППКОП се срещна с Камарата на строителите в България

Ръководството на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) се срещна с председателя на Управителния съвет на Камара на строителите в България (КСБ) инж. Светослав Глосов и изпълнителния директор Иван Бойков.

Тема на срещата бе обсъждане на пресечни точки на сътрудничество, както и продължаване на взаимодействието в сферата на обществените поръчки.

„Основната ни задача е да осигурим по-широк достъп на средните и малки фирми до пазара на обществените поръчки. Разделянето на обществените поръчки на по-малки лотове ще отвори повече възможности за малките изпълнители", обяви инж. Глосов. Той допълни, че критерият „най-ниска цена" не трябва да е меродавен при избора на изпълнител. В новите правила на Европейския съюз за обществени поръчки, одобрени от ЕП, се извежда на преден план критерия „икономически изгодна цена".  

Изпълнителният директор на КСБ Иван Бойков запозна ръководството на ЦППКОП с мониторинга на обществените поръчки, който Камарата изготвя ежемесечно. „Засякохме как нерегистрирани фирми печелят обществени поръчки", каза Бойков.

Директорът на ЦППКОП Бойко Великов акцентира, че Центърът оценява високо сътрудничеството с КСБ в търсенето на общи решения за осигуряване на ясни правила, прозрачност и конкурентност при провеждането на процедурите по обществени поръчки. Взаимодействието с КСБ ще продължи с периодичен обмен на информация и участие в съвместни инициативи.  

„Ние говорим на един език. Нашият „Модел на решение в областта на обществените поръчки" предвижда активното участие на контролните органи, както и предварителна регистрация на фирмите-участници в процедурите", допълни Елеонора Николова, заместник-директор на ЦППКОП.  

 

Снимки: Денис Бучел