Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП ще развива сътрудничеството с държавни институции и неправителствени организации

ЦППКОП ще развива сътрудничеството с държавни институции и неправителствени организации

 

Ръководството на ЦППКОП ще институционализира партньорските си отношения с държавни структури и неправителствени организации чрез подписване на двустранни споразумения за сътрудничество.

„Центърът иска да оптимизира комуникацията и координацията с другите институции, които работят в областта на превенцията и противодействието на корупцията", обясни директорът на ЦППКОП Бойко Великов. Той допълни, че борбата с корупцията изисква системен подход и не е единична мярка или отделна кампания.

Директорът на ЦППКОП проведе работни срещи с Главния прокурор Сотир Цацаров, с председателя на ДАНС Владимир Писанчев, с ръководствата на АДФИ, дирекция „Главен инспекторат" към МС и дирекция „АФКОС" към МВР. Центърът подготвя споразумение и инструкция за сътрудничество с Върховна касационна прокуратура и ДАНС.

„Разговорите ни с другите държавни органи целят по-добро взаимодействие на базата на обмен на информация, както и възможности за проверка на сигнали, които постъпват в Центъра", каза Бойко Великов. АДФИ например ще подпомага ЦППКОП с резултати от техните одити и проверки.

Ръководството на Центъра подписа меморандум за сътрудничество с Института за държавата и правото при БАН. Двете институции ще обменят периодично информация и анализи за антикорупционни практики, както и ще участват в съвместни инициативи - семинари, конференции, кръгли маси и др. Меморандумът предвижда още партньорство по общи проекти от взаимен интерес, както и формиране на експертни съвети по конкретни задачи и проблеми по темата „Антикорупция".

ЦППКОП ще партнира и с Института за икономически изследвания при БАН, като първата съвместна инициатива ще е конференция на тема „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване".

Центърът консултира с неправителствени организации проект на меморандум за взаимодействие, съобщи още директорът на Центъра.

Поканени са Център за изследване на демокрацията , Асоциация „Прозрачност без граници", Институт за правни анализи и изследвания (ИПАИ) и Клуб „Журналисти срещу корупцията". „Кръгът на организациите, с които си партнира ЦППКОП, ще се разширява", каза Бойко Великов.

ЦППКОП ще подпише и меморандум за сътрудничество с Камарата на строителите в България. Планират се и срещи с други браншови и работодателски организации, както и със синдикатите.

След подписването на споразуменията с държавни институции и структури на гражданското общество, те ще бъдат публикувани на интернет страницата на ЦППКОП.

 

Снимка: Денис Бучел