Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП и „ИНИТ" АГ проведоха работна среща относно финализирането на проекта БОРКОР

ЦППКОП и „ИНИТ

Ръководството на ЦППКОП и представители на германската фирма „ИНИТ" АГ, която изгражда IT-инфраструктурата на Центъра, проведоха на 18 февруари работна среща относно финализирането на комплексния модел БОРКОР.

Експерти от ЦППКОП и „ИНИТ" АГ - изпълнител по Договор за обществена поръчка от август 2013 г., обсъдиха процедури по приемане на последния компонент от информационно-аналитичната система - т.нар. специализиран софтуер BoReg.

По време на срещата бяха дискутирани технически въпроси, както и провеждането на тестове за функционалността на отделни компоненти от системата, както и на тяхното взаимодействие. Двете страни обсъдиха и възможностите за цялостната експлоатация на информационно-аналитичната система.

ЦППКОП и „ИНИТ" АГ приеха по принцип протокол относно процедура за приемане на специализирания софтуер BoReg в интегрираната система БОРКОР. Предстои да се извърши конкретизиране на протокола на експертно ниво.