Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП и Институтът за държавата и правото при БАН ще разширяват партньорството си

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и Институтът за държавата и правото при БАН ще разширяват подписания между двете институции Меморандум за сътрудничество. Това стана ясно на среща на ръководството на ЦППКОП с Научния съвет на Института към БАН.

ЦППКОП ще има и договорни отношения с Института за държавата и правото във връзка с конкретни теми и проблеми в областта на противодействието на корупционни практики.

„На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с изработването на становища по законопроекти, което е отговорност на Центъра. Дискутирахме и възможностите за анализ и оценка на действащото законодателство по отношение на корупционни условия, които биха могли да възникнат в следствие на системни нарушения", обяви директорът на ЦППКОП Бойко Великов.

Той допълни, че Центърът разчита на експертния потенциал на Института към БАН за конкретни действия за обучение и подпомагане на национални и местни структури, ангажирани в противодействие на корупцията.

Подписаният меморандум за сътрудничество между двете институции предвижда активно взаимодействие по проекти от общ интерес, обмяна на информация и анализи, както и участие в съвместни инициативи.