Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП и КСБ подписаха Меморандум за сътрудничество

ЦППКОП и КСБ подписаха Меморандум за сътрудничество

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) към Министерски съвет и Камарата на строителите в България (КСБ) сключиха споразумение за сътрудничество. Документът бе подписан от Бойко Великов, директор на ЦППКОП и инж. Светослав Глосов, председател на на УС на КСБ.

„За нас най-важно е от взаимодействието ни да има конкретен резултат. Отношенията между двете организации имат история и ще се доразвиват. Ние можем да си сътрудничим както по отношение на анализ на риска от корупция, така и във връзка с анализ на законодателството", посочи Бойко Великов. Той допълни, че дейността на Камарата показва ефективност от гледна точка на ограничаване на корупцията в страната.

„Обединяваме потенциала на Центъра и на Камарата за превенция на корупционни практики. Само с общи усилия можем да постигнем резултатите, които обществото очаква от нас", заяви още Бойко Великов.

„Меморандумът е резултат на двегодишна съвместна дейност. Той ще допринесе за по-добро сътрудничество между бизнеса и държавата. През последните години строителният бранш разчита основно на обществените поръчки като източник за осигуряване на работа. Всички ние искаме търговете да бъдат прозрачни и да се провеждат при честни и открити условия. С Центъра ще обсъждаме и възможности законопроектите да са в интерес на осигуряване на конкурентна среда за бизнеса", посочи инж. Светослав Глосов. Той припомни, че на 18 март ще се състои третата кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки", организирана от КСБ и с участието на ЦППКОП.

Подписаният Меморандум за сътрудничество между двете институции предвижда партньорство по проекти от общ интерес, обмен на информация и анализи, както и участие в съвместни инициативи. Превижда се и формиране на експертни съвети по конкретни задачи и проблеми, свързани с противодействие на корупцията

 

Снимка: Денис Бучел