Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП и Клуб „Журналисти срещу корупцията“ ще изготвят „регистър на срама“ в обществените поръчки

ЦППКОП и Клуб „Журналисти срещу корупцията“ ще изготвят „регистър на срама“ в обществените поръчки

В регистъра ще бъдат събирани драстични случаи на нарушения при тръжните процедури, които ще бъдат публикувани на интернет страниците на двете организации.

ЦПППКОП и Клуб „Журналисти срещу корупцията" подписаха меморандум за сътрудничество . „Като организация с десетгодишен опит има с какво да бъдем полезни. Работим задълбочено по редица сигнали и в скоро време ще ви предадем конкретни случаи на нарушения в обществените поръчки, където има шедьоври на местната власт в тръжната документация", обяви Ренета Николова, председател на УС на „Клуб - ЖСК". Тя допълни, че организацията проследява и закони с висок корупционен риск.

„Центърът разчита на вашите разработки и сигнали и се надявам да работим и по конкретни проекти. Ние сме пред финализиране на информационно-аналитичната система БОРКОР в края на март, което ще допринесе за по-ефективна работа при оценката на корупционната среда", каза директорът на ЦППКОП Бойко Великов. Той допълни, че журналистическите разследвания за корупционни случаи на местно ниво са важен източник за информация. ЦППКОП провежда цялостен мониторинг на корупционната среда в страната, в който се разглеждат и медийни публикации.

„През годините хората загубиха вярата в държавните институции и предпочитат да подадат сигнали за корупция в медиите, отколкото в институциите", каза журналистът от БНТ Явор Симов. Той добави, че Kлубът ще търси съдействие от ЦППКОП по подадени сигнали от граждани и организации.

„ЦППКОП има конкретни предложения по законопроекти, които могат да създадат условия за корупция. Изследваме и сега действащи закони, както и рискови зони за корупция. Скоро ще приключим и доклад за Оперативна програма „Конкурентоспособност", който ще бъде публикуван на интернет страницата ни", каза Бойко Великов.

Ръководството на ЦППКОП ще участва на 18 март в кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки", организирана от Камара на строителите в България. На 20 март Центърът и Институтът за икономически изследвания към БАН организират форум на тема „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване".

  

Снимки: Емил Христов