Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Парламентът прие предложенията на ЦППКОП в сферата на обществените поръчки

Парламентът прие предложенията на ЦППКОП в сферата на обществените поръчки

Народното събрание прие на второ четене текстовете в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, които са предложени от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП).

Депутатите приеха разработването на електронни платформи, което е стъпка към преминаване към електронни обществени поръчки.

„За нас като институция това е голямо достижение. Това е доказателство, че категорично се приема концептуалния ни подход към решаване на основните корупционни проблеми в сферата на обществените поръчки. Ние прилагаме системен подход в търсенето на решения и това се възприе от депутатите", коментира директорът на ЦППКОП Бойко Великов.

Записаната в закона платформа „електронен мониторинг" „събира, съхранява и осигурява онлайн достъп до протоколите на всички комисии за провеждане на процедури за обществени поръчки, рамковите споразумения, договорите между възложителите и изпълнителите, допълнителните спразумения към договорите и договорите за подизпълнение". Платформата „електронен одит" пък позволява на физически лица и институции да предоставят в структурирана форма сигнали за отклонение от законосъобразното провеждане на процедурите по ЗОП и изпълнението на договорите.

Двете платформи са описани в техническата част на „Модела на решение в областта на обществените поръчки", който бе представен през февруари 2013 г.

Депутатите приеха и възможността техническите предложения да бъдат представени под формата на електронен каталог, когато предмет на обществената поръчка е доставка на стоки, които са стандартизирани. Разработването на подобна платформа бе също препоръчано от ЦППКОП.

По повод на електронизацията на обществените поръчки, ръководството на Центъра се срещна с представители на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), за да обменят информация и обсъдят възможности за взаимодействие. В началото на годината парламентът ратифицира договор между икономическото министерство и банката за разработването и въвеждането на електронна система при обществените поръчки.

Гостите бяха запознати с мерките на Центъра в тази област и по специално с предложените електронни платформи. До края на април ЕБВР ще подготви доклад с варианти за електронно провеждане на ЗОП, а до края на годината ще изработи и техническите спецификации за създаването на електронна среда.