Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП и Икономическият институт при БАН ще продължат дискусията за превенция и борба с данъчните измами и данъчно укриване

ЦППКОП и Икономическият институт при БАН ще продължат дискусията за превенция и борба с данъчните измами и данъчно укриване

„Дискусията за превенция и противодействие на данъчните измами и данъчното укриване трябва да продължи в последващи срещи и инициативи между представители на държавните институции, бизнеса и академичната общност". Това обяви директорът на ЦППКОП Бойко Великов на кръгла маса на тема „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване", организирана от Центъра и Института за икономически изследвания при БАН.

Във форума взеха участие представители на Министерство на финансите, НАП, Агенция „Митници", Българска стопанска камара, както и независими експерти.    

„Дискусията очерта различия в методологията, в начина на разбиране на проблема, в събраната информация, в оценките за анализите", обяви Великов. „Въз основа на задълбочени анализи от различните институции ще бъдат предложени мерки, които обаче трябва да бъдат реализирани, за да говорим за конкретни резултати", допълни Великов.  

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова съобщи, че финансовото министерство разработва Стратегия за превенция на данъчните измами, съвместно с други контролни органи. Целта е да се набележат най-ефективните мерки за противодействие на незаконните практики. Петкова допълни, че мерките ще бъдат разработени по видове данъци и данъчно задължени лица. Заместник-министърът акцентира върху необходимостта от междуинституционален подход с цел ефективна превенция и борба с данъчните измами.

„Повече от 2 млрд. лева е годишната загуба за държавния бюджет само от измами с ДДС. Като се прибавят несъбраните акцизи и осигуровки или укрити данъци, загубите достигат до 4 млрд. лева на година" заяви директорът на Института за икономически изследвания при БАН проф. д-р Митко Димитров.

Заместник-директорът на ЦППКОП Елеонора Николова посочи, че има формула, по която може да се изчисли риска длъжностно лице да извърши измама. Николова подчерта, че ЦППКОП има капацитет да направи задълбочен анализ на сферите с рисков потенциал. Институцията може да анализира т.нар. „слаби места" на корупцията и да предложи система от мерки за тяхното неутрализиране.

Презентациите на участниците в кръглата маса ще бъдат публикувани на интернет страницата на ЦППКОП в рубрика „Инициативи" .