Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП ще събира сигнали за корупция в приемни в страната

ЦППКОП ще събира сигнали за корупция в приемни в страната

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) ще събира сигнали в изнесени приемни в областните центрове на страната. Инициативата ще се реализира съвместно с Областните съвети за превенция и противодействие на корупцията.

Директорът на ЦППКОП Бойко Великов направи предложението на среща на ръководството на Центъра с представители на 28-те регионални антикорупционни съвети. На срещата бяха обсъдени възможностите за оптимизиране на сътрудничеството между ЦППКОП и Областните съвети в противодействието на корупционни практики на местно и национално ниво.

Предвижда се изграждането на система за обмен на информация, съобщи Бойко Великов. Тя ще включва значими сигнали за корупционни практики, установени корупционни схеми в определени рискови зони, информация за проведени обществени поръчки, както и данни по темите приватизация и концесиониране. „Обмисляме да работим и по проблемите с местните данъци и такси. Предстои ни конкретна работа по лицензионните и разрешителни режими", каза още Бойко Великов.

ЦППКОП ще извършва и анализи на местната корупционна среда, за да се открои регионалната специфика на корупционните явления. „Ще разчитаме на вашата помощ, за да постигнем конкретни резултати. Ние ще анализираме публичната инвестиционна програма в размер на 500 млн. лв., които правителството разпредели", обяви Великов. Средствата са от инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

На срещата бе направено предложение за изработване на методика за контрол на процедурите по ЗОП от общините-бенефициенти по одобрените проекти от програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите".

Центърът вече анализира Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" за т.нар. „слаби места" или възможности за корупционни практики. Резултатите от анализа ще бъдат публично оповестени в средата на месец април. 

ЦППКОП и Обществените съвети ще организират съвместни обучения по конкретни въпроси, като вече има предложения от няколко области. При необходимост, ЦППКОП ще изпраща и мобилни екипи от анализатори на Центъра, които да оказват експертна помощ на местно ниво при сложни корупционни казуси.

По предложение на Светлан Карталов, главен секретар в Областна администрация - Пазарджик, ЦППКОП ще организира бъдещи срещи с антикорупционни съвети в рамките на Районите за планиране с цел идентифициране на специфична регионална проблематика.