Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП и КТ „Подкрепа“ сключиха меморандум за взаимодействие

В централата на Конфедерация на труда „Подкрепа" на 23.04.2014 г., ЦППКОП и КТ „Подкрепа" сключиха меморандум за сътрудничество

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) институционализира взаимодействието си със синдикалната организация КТ "Подкрепа". Директорът на ЦППКОП Бойко Великов и президентът на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев подписаха меморандум за сътрудничество.

ЦППКОП и КТ „Подкрепа" обединяват своите усилия, експертиза и дейности за търсене на оптимални решения срещу корупцията, работейки активно за намиране на пресечни точки на взаимодействие по теми от общ интерес, отнасящи се до борбата с корупцията.

Институциите се ангажират да реализират съвместни действия и инициативи насочени към изработване и предлагане на мерки, допринасящи ограничаването, респективно преодоляването на прояви на корупционно поведение и корупционни практики.

Подписаният меморандум за сътрудничество предвижда обмен на информация и анализи, участие в съвместни инициативи - кръгли маси, конференции, семинари, както и формиране на експертни съвети по конкретни теми от общ интерес.

Бойко Великов и д-р Константин Тренчев определиха и няколко конкретни теми за анализ и оценка на корупционния риск и необходимостта от разработването на мерки за ограничаване на корупционната среда.